Wie is familie BLok

Over de missie
Wij zijn Jos en Jolena Blok, sinds 2013 gelukkig getrouwd en gezegend met twee kinderen: Jannafien (2016) en Jan-Onno (2017). We wonen in ’s-Gravenpolder.
In onderstaande video vertellen wij nog iets meer over onszelf.


In april 2020 zijn we benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon. Samen hopen we uitvoering te geven aan de visie en missie met het uiteindelijke doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau.

Achtergrond
Jos heeft de opleiding bouwkunde aan TU Eindhoven gevolgd en is de laatste jaren werkzaam als brandveiligheidsadviseur. Vanaf zijn opleiding en de laatste jaren hield hem steeds meer de vraag bezig: ‘Is dit het nu? Carrière maken, meer geld verdienen, leven voor luxe terwijl intussen mensen tekort hebben aan primaire levensbehoeften en het evangelie missen. Maar hoe kan ik met mijn opleiding, ervaring en talenten daarin iets betekenen?’ Jolena heeft de Pabo en HBO pedagogiek gevolgd. "Daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs en de laatste jaren, naast hoofdzakelijk de zorg voor onze kinderen, werkzaam als ambulant hulpverlener in de opvoedingsondersteuning. Voor mijn afstudeerproject op de Pabo ben ik vijf weken naar de binnenlanden van Gambia geweest. Daar heb ik samen gewerkt met de lokale bevolking. Waarbij een verlangen is gegroeid en gebleven om in Afrika dienstbaar te mogen zijn."

Zoektocht
‘Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Hoe kunnen we onze gekregen talenten, kwaliteiten en ervaringen inzetten tot Zijn eer en ten dienste van onze naaste? Het was een zoektocht, die we samen biddend gingen, naar de weg die de Heere voor ons heeft. Waar andere deuren dichtgingen, werd er een deur naar Guinee-Bissau voor ons geopend. De bezwaren die we in ons hart nog hadden, werden ons uit handen genomen en onze harten ingewonnen voor dit werk. We ervaren hierin de leiding van de Heere en de roep om onze gekregen talenten in Buba te gaan gebruiken.

Project Jedidja
In Guinee-Bissau zijn Gerda Klaver en Marianne van Helden sinds 2003 werkzaam. Sinds 2012 in Buba op het gebied van hulp aan gehandicapte kinderen en het coördineren en geven van trainingen kinderevangelisatie. Het werk groeit hen echter boven het hoofd mede doordat ze neventaken moeten oppakken.

Onze taak
Onze taak zal zijn om hun werk daar te ondersteunen. Jos zal dit doen door middel van het genereren/verder ontwikkelen van lokale inkomstenbronnen voor het project Jedidja. Hierdoor komen volwassenen en kinderen in aanraking met het evangelie en daarnaast worden er werkzaamheden gecreëerd voor kinderen met een beperking. Er is bijvoorbeeld momenteel al een reproshop op het terrein van Jedidja waar onder andere de politie komt kopiëren en zo in aanraking komt met het evangelie. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd rondom het fokken van kippen en het telen en verbouwen van (nieuwe) gewassen. Naast het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen zijn dit initiatieven die verder ontwikkeld en uitgebouwd kunnen worden. Jolena zal zich richten op het thuisonderwijs van onze kinderen. Daarnaast liggen er taken op het gebied van kinderevangelisatie, opvoedingsondersteuning en onderwijs. Zo is er vanuit de basisschool behoefte aan coaching op het gebied van onderwijs voor kinderen met een beperking en coaching op het gebied van kinderen met gedragsproblematiek.

Warm hart
Dit werk kunnen we niet alleen!.. We hopen dat u/jij dit werk wat we mogen gaan doen in Buba een warm hart wil toe dragen op financieel gebied en vooral ook in het gebed! Neem voor meer informatie gerust contact op met Kimon Nederland.

Stichting Kimon

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken.’
Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling willen we realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. We weten ons hierin geroepen en gezonden door God, die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet’ (Marcus 10) en: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken’. (Matt. 4). Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken kandidaat. Op deze wijze willen we dienstbaar zijn aan de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht.

Zie voor meer informatie de website van Kimon.

Financiën

Voor de uitzending van Jos en Jolena naar Guinne-Bissau is veel geld nodig. Zonder uw steun kunnen zij niet uitgezonden worden.
We willen een vaste dekking van bijdragen hebben voor de jaarlijks terugkerende kosten. De vaste kosten zijn gedekt door periodieke bijdragen, die vastgelegd zijn via het donatieformulier.

Om de binding van Jos en Jolena met 's-Gravenpolder te houden, organiseren we regelmatig acties.
Wanneer u ook een periodieke bijdrage wilt geven aan het werk van Jos en Jolena, kunt u gebruik maken van het online machtigingsformulier op de site van Kimon. Gebruik daarvoor onderstaande knop.

Periodiek bijdragen Eenmalig bijdragen

Wilt u als bedrijf sponsoren en uw logo op deze website opnemen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Logo Auto Toonder

Logo Auto Toonder

Logo Auto Toonder

Logo WenS Media

Logo Bouwbedrijf Schrijver

Logo De Nood

Logo Gebr. Weststrate

Logo Meeuse Import

Logo Meeuse Led

Logo Ripe publishing

Logo Verlichting in de Zorg

Onze acties

Natuurexcursie

Natuurexcursie olv Herman Nieuwenhuize

Onder leiding van boswachter Herman Nieuwenhuize krijgt u een uniek kijkje in zijn eigen natuurgebied, de Flakkese Slikken. De kosten bedragen € 12,50 per persoon. Inschrijven kan via de webshop van deze site. Uit de inschrijvingen worden willekeurig 25 personen getrokken.
U krijgt via de e-mail bericht wanneer u mee kunt met de excursie.

Taartenactie

De Taartenbakactie is inmiddels afgerond. Na aftrek van de kosten heeft dit meer dan € 3.300 opgebracht.

Overige acties

Uiteraard organiseren we nog meer acties. Hiervoor is een speciale actiepagina.
Klik hier voor meer informatie.

Hometeam

Gilbert Meeuwsen

Voorzitter - ‘Ik wil Jos en Jolena ondersteunen omhun werk in Guinee-Bissau vorm te kunnen geven, in de hoop dat Gods werk ook daar voortgang mag hebben.’

Gertjan van Luik

Penningmeester - ‘Ik ondersteun Jos en Jolena, om ondersteunend te zijn in de Woordverkondiging aan kinderen.’

Joke Roest

Secretaresse - ‘Een jong gezin dat zich geroepen weet om kinderen de Weg te wijzen; wat mooi dat ik hen op deze manier mag ondersteunen.’

Foto Paul Velthove

Paul Velthove

Lid - ‘Ik hoop dat mijn ervaring gebruikt kan worden en eraan kan bijdragen, dat Jos enJolena in Guinee-Bissau tot een zegen mogen zijn.’

Foto Arjan den Toonder

Arjan den Toonder

Lid - 'Als lid van het hometeam hoop ik een bijdrage te mogen leveren om Jos en Jolena's mooie roeping zo snel mogelijk in vervulling te laten gaan.'

Foto Mieke Witte

Mieke Witte

Lid - 'Ik wil jullie graag helpen, want ook daar hebben de mensen Gods Woord heel hard nodig.'